Την Παρασκευή 15.02.2019 το έργο SWAN παρουσιάσθηκε στο 3ο διεθνές συνέδριο της Verde-tec, στην Αθήνα.