Κατεβάστε τη διακήρυξη του διαγωνισμού “Μελέτες Έρευνα και Ανάπτυξης” του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εδώ:

διακήρυξη