Το έργο SWAN παρουσιάστηκε στο 7ο συνέδριο για τη βιώσιμη διαχείριση στερεών αποβλήτων, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Ηράκλειο Κρήτης στις 26-29 Ιουνίου 2019. Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη στη βιβλιοθήκη της ιστοσελίδας.