Συνοπτική Περιγραφή

Η διαχείριση υλικών είναι αναγνωρισμένη από τους ευρωπαϊκούς φορείς άσκησης πολιτικής ως μέσο μείωσης των αποβλήτων...

Read More

Στόχοι

Ο κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος επαναχρησιμοποίησης στερεών αποβλήτων, προκειμένου...

Read More

Τοποθεσία

Στην Ελλάδα, ο τομέας εφαρμογής θα είναι η Περιοχή της Αττικής, όπου ο συντονιστής εταίρος (Leader Partner) λειτουργεί ως τοπικός δημόσιος οργανισμός, υπεύθυνος για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων...

Read more
Some alt text
 • Ελλάδα

  LP: Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής – Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής (ΕΔΣΝΑ)
  PP2: Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  PP3: Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Μονάδα Έρευνας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • Αλβανία

  PP4: Αλβανικό Υπουργείο Τουρισμού και Περιβάλλοντος
  PP5: ILIRIA – Ένωση Προστασίας και Κοινωνικής & Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης ΜΚΟ

 • Βουλγαρία

  PP6: Ένωση Βιομηχανιών Βουλγαρίας – Ένωση Βουλγαρικών Επιχειρήσεων

 • Κύπρος

  PP7: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου-Τμήμα Επιστημών Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας

Συνεργασία

Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής- Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής (ΕΔΣΝΑ)
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου /Μονάδα Έρευνας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αλβανικό Υπουργείο Τουρισμού και Περιβάλλοντος
ILIRIA – Ένωση Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης- ΜΚΟ
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βουλγαρίας- Ένωση Βουλγαρικών Επιχειρήσεων
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου-Τμήμα Επιστημών Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας