ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Παρουσιάσεις


 

 Παρουσίαση_SWAN_Νάξος
Παρουσίαση SWAN 22.11.2018 (10ο forum OTS)
Παρουσίαση_Ετήσια Συνάντηση_Σόφια
Παρουσίαση_Ετήσια Συνάντηση_Σόφια_ΕΔΣΝΑ
Παρουσίαση_Ετήσια Συνάντηση_καθυστερήσεις & αλλαγές
Παρουσίαση_Ετήσια Συνάντηση_Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παρουσίαση VERDE_TEC_2019
Παρουσίαση στο Athens Circular Forum
Παρουσίαση στο 1ο Forum Κυκλικής Οικονομίας
SWAN παρουσίαση HERAKLION 2019

Φωτογραφίες