Στις 30.11.2018 το έργο SWAN παρουσιάσθηκε στο δέκατο forum της OTS , στην Κατερίνη.