Στην ετήσια συνάντηση των εταίρων του SWAN, η οποία έλαβε χώρα στη Σόφια της Βουλγαρίας στις 13-14 Δεκεμβρίου 2018, όλοι οι εταίροι συζήτησαν τα πρώτα αποτελέσματα του έργου. Παράλληλα σχεδίασαν τα επόμενα βήματα για την εφαρμογή της πλατφόρμας SWAN και την προσαρμογή της στην χώρα κάθε εταίρου.